propozície FUTBAL V MESTE 2024

Názov turnaja:
Futbal v meste

Vyhlasovateľ a hlavný organizátor:
Únia ligových klubov (ÚLK) / Niké liga

Realizátori:
Sevent s.r.o.
SevenTstav s.r.o.
Futbal v meste s.r.o.

Generálny partner:
Billa

Športový partner:
R-GOL.com

Ambasádor projektu:
Marek Hamšík

Hlavný cieľ projektu:
Futbal v meste je celoslovenský turnaj vo futbale pre mladé futbalové talenty do 11 rokov (chlapci narodení v roku 2013 a neskôr, dievčatá narodené v roku 2012 a neskôr), ktorý sa koná na netradičných miestach, priamo na námestiach či verejných plochách uprostred rušných miest. Turnaj sa koná od konca apríla do augusta 2024 v celkovo ôsmich mestách na Slovensku. Na programe sú najskôr semifinálové turnaje (apríl – jún) a v auguste 2024 veľké finále v Bratislave pred obchodným centrom Eurovea, do ktorého sa prebojujú tí najlepší.

Štart hráčov/hráčok:
Turnaja sa zúčastňujú maximálne 9-členné mixovaných družstiev chlapcov a dievčat. Družstvo sa môže skladať len z chlapcov alebo len z dievčat, takisto môže byť mixované. Družstvá hrajú v počte hráčov 3 na 3 bez brankára. Chlapci sú narodení v roku 2013 a neskôr, dievčatá môžu byť o rok staršie, teda ročník 2012 a mladšie. Turnaja sa môžu zúčastniť družstvá hráčov a hráčok z futbalových klubov a základných škôl.

Prihlasovanie do turnaja:
Prihlasovanie družstiev do turnaja bude zabezpečené cez webovú stránku www.futbalvmeste.sk, kde sa družstvá riadne zaregistrujú, to je vyplnia registračný formulár. Po zaregistrovaní bude družstvá kontaktovať zástupca organizátora turnaja. Do každého turnaja sa môže registrovať maximálne 16 tímov, tie budú vyberané organizátorom turnaja. Jeden tím sa môže registrovať maximálne do jedného turnaja!

Termíny a miesta semifinálových turnajov:

27.4.2024: Bratislava, Námestie pred Euroveou
4.5.2024: Košice, Námestie pred Auparkom
8.5.2024: Prešov, Námestie pred Divadlom Jonáša Záborského
11.5.2024: Nitra, Svätoplukovo námestie
25.5.2024: Trnava, Trojičné námestie
8.6.2024: Trenčín, Mierovo námestie
15.6.2024: Banská Bystrica, OC Termínál
22.6.2024: Žilina, Hlinkovo námestie

Termín a miesto finálového turnaja:
21.8.2024: Bratislava, Námestie pred Euroveou

Riadenie finálového turnaja:
Turnaje organizačne zabezpečuje Sevent.s.r.o. Po odbornej stránke riadi turnaje ÚLK.

Organizátor turnaja je zodpovedný za zabezpečenie zverejňovania včasných informácií o organizovaní jednotlivých skupinových turnajov cez portál www.futbalvmeste.sk .

Technická porada sa uskutoční vždy pred začiatkom zápasov každej skupiny pri registrácii. V prípade zmien v súpiske, ktoré vypĺňajú tímy pri registrácii cez web futbalvmeste.sk odovzdajú vyplnenú súpisku organizátorovi pri registrácií.

Organizátor turnaja uskutoční vyžrebovanie turnaja pred jeho začiatkom po potvrdení prihlásenia účastníkov turnaja. Nepredpokladaná okolnosť, ktorá sa vyskytne a nie je upravená v propozíciách bude prerokovaná Organizačným výborom za účasti zainteresovaných strán. Organizačný výbor rozhodne s konečnou platnosťou v zmysle pravidiel tohto turnaja a v duchu fair play.

Poistenie a bezpečnosť:
Zdravotnú službu zabezpečuje organizátor akcie.

Treba mať na pamäti, že ide o street futbal, preto zvýšte opatrnosť a hrajte v duchu fair play. Každý účastník je povinný priniesť si preukaz poistenca, ktorým sa bude musieť preukázať v prípade potreby. Organizátor turnaja môže kedykoľvek požiadať o predloženie preukazov poistenca a skontrolovať hráčov.

Hrací systém a kritériá určujúce postupujúceho alebo víťaza:
Každého semifinálového turnaja sa zúčastní maximálne 16 družstiev. Družstvá budú vždy rozdelené do štvorčlenných skupín. Najskôr budú hrať tímy skupinovú časť systémom každý s každým, potom bude nasledovať vyraďovacia fáza. Z každej skupiny postupujú dva najlepšie tímy do vyraďovacej fázy. Z každého semifinále postupujú automaticky dva najlepšie tímy do finále.

Víťazný tím získava 3 body, porazený tím má 0 bodov a ak sa zápas skončí remízou, tímy majú 1 bod. V základnej skupine sa zápasy môžu skončiť remízou, predĺženie tu nie je.

V skupine pri rovnakom počte bodov medzi účastníkmi (pri zhode dvoch a viac družstiev) o poradí v turnajoch rozhoduje:

 1. väčší počet získaných bodov zo vzájomných zápasov
 2. vyšší gólový rozdiel zo vzájomných zápasov
 3. väčší počet strelených gólov zo vzájomných zápasov
 4. vyšší gólový rozdiel zo všetkých zápasov
 5. väčší počet strelených gólov zo všetkých zápasov
 6. ZLATÝ GÓL tzn. hra 1vs1 – v prípade, ak o poradí družstiev nerozhodnú vyššie uvedené kritériá 1 až 6, nasleduje hra o ZLATÝ GÓL 1vs.1 (pozri Predĺženie a zlatý gól)

Protesty:
Rozhodnutia rozhodcu vo veci rozhodovania zápasu sú konečné a záväzné, v zmysle pravidiel tohto turnaja a v duchu fair play. V tomto ohľade sa teda nebudú prijímané žiadne protesty.

Poznámky k pravidlám pre turnaj U11:

Počet hráčov: všetky zápasy turnaja sa hrajú s počtom hráčom 3 vs. 3 (traja hráči/hráčky na každej strane bez brankára, hráč by počas zápasov nemal stáť v bránkovisku).

Ihrisko: hrá sa na jednom ihrisku  (18 x 13,5 m).

Povrch ihriska: syntetická tráva

Brány: brány s rozmermi 1,2 x 0,8 metra.

Dresy: každé družstvo si prinesie 1 sadu dresov, rozlišovačky zabezpečí organizátor

Súpiska – doplniť nasledovné údaje: názov družstva, meno priezvisko hráča/hráčky (konečnú súpisku je možné vyplniť aj na mieste)

Športová obuv a výstroj: tenisky, turfy (kopačky sú zakázané). Chrániče holenných kostí a štulpne sú povinné.

Hrací čas: jednotný hrací čas 2 x 5 minút (hrubého času) bez polčasovej prestávky

Striedanie: hokejovým spôsobom

Lopty: hrá sa s loptami veľkosti č. 4. Lopty zabezpečí organizátor turnaja.

Kopy: všetky kopy sú priame.

Vhadzovanie: vykonáva sa kopom z miesta, kde lopta opustila hraciu plochu.

Rozhodca: Zápasy turnaja rozhodujú delegovaní rozhodcovia, ktorých zabezpečuje relizátor turnaja, podľa upravených pravidiel futbalu pre tento projekt.

Ceny:

SEMIFINÁLE:

Družstvá na prvých troch miestach získajú:

 1. miesto: pohár, športové vybavenie adidas v hodnote 300 eur od R-Gol.com , vecné ceny od partnerov,
 2. miesto: pohár, športové vybavenie adidas v hodnote 200 eur, od R-Gol.com vecné ceny od partnerov
 3. miesto: pohár, športové vybavenie adidas v hodnote 100 eur od R-Gol.com, vecné ceny od partnerov

FINÁLE:

Družstvá na prvých troch miestach získajú:

 1. miesto: pohár -putovný „Ušatá trofej“, medaily, športové vybavenie adidas v hodnote 5.000 eur, od R-Gol.com vecné ceny od partnerov, Futbalový kemp v hodnote 3.000 eur pre celý tím, podpísané dresy Marekom Hamšíkom
 2. miesto: medaily, športové vybavenie adidas v hodnote 2.000 eur, od R-Gol.com vecné ceny od partnerov,
 3. miesto: pohár, medaily, športové vybavenie adidas v hodnote 1.000 eur od R-Gol.com, vecné ceny od partnerov

Zaujímavé ceny získa aj najlepší hráč turnaja + víťazí individuálnych súťaží

Daňová povinnosť: Výhry a ceny zo súťaže v hodnote nad 350 € (slovom: tristopäťdesiat eur) sú predmetom dane z príjmov v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a vecné výhry aj predmetom odvodovej povinnosti v zmysle zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení.

ČASOVÝ HARMONOGRAM TURNAJA:

08:30 – 9:00: registrácia tímov
09:00- 14:00: skupinová fáza turnaja
14:00 – 14:30: nástup všetkých tímov (spoločná fotka)
14:30 – 15:00: vystúpenie futbalových freestylerov + exhibičný zápas
15:00 – 16:00: súťaž zručností + autogramiáda osobností
16:00 – 17:30: vyraďovacia časť turnaja
17:30: vyhodnotenie turnaja

Ďalšie informácie o turnajov FUTBAL V MESTE 2024 môžete získať  na web stránke www.futbalvmeste.sk

Kontaktná osoba pre organizačné informácie k turnaju::

Eva Klobušická
info@futbalvmeste.sk
0903 708 898